Καλώς ήρθατε

Το GET UP είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + και ασχολείται με το Geomarketing ως εργαλείο επιχειρηματικότητας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή μιας πλατφόρμας μάθησης («GET UP») για την ενίσχυση των δυνητικών τελικών χρηστών που αναζητούν την πρώτη τους εργασία, με νέες γνώσεις και ικανότητες. Θα έχουν την ικανότητα κατανόησης σύνθετων φαινομένων με τη χρήση τεχνικών Geomarketing, δημιουργώντας γεωγραφικές σχέσεις εγγενείς στα σχετικά χωρικά δεδομένα και μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιήσουν το Geomarketing ως εργαλείο διαχείρισης για την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων.

Το παρόν έργο ανταποκρίνεται στο σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κύριο στόχο την αναζωογόνηση και την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλη την Ευρώπη.

Νέα

Σχετικές ειδήσεις του έργου.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για τους συνεργάτες